top of page

CLOTHING

STORE

העיצוב בחנות הוא מינימליסטי עם קווים נקיים על מנת לתת את הדגש ואת מלוא תשומת הלב לבגדים.

במרכז החנות ממוקם קיר בעל טקסטורה ייחודית המחלק את החלל, ונותן פרטיות לתאי המדידה. 

הגלריה מאפשרת עוד מבט על המתרחש בחנות ומייצרת אזור ישיבה.

WHAT

Clothing store

WHERE

Beer-Sheba

WHEN

2007

bottom of page