top of page

GREEN ASPECT

דירת 120 מ"ר בפרויקט "בלו"

הצופה אל חופי הים בתל אביב.

הדירה חולקה לשני חלקים שווים ולא קונבציונלים: האזור הציבורי ובו הסלון והמטבח פתוחים כלופט, ואזור פרטי שהוא כחמישים אחוז משטחה הכולל של הדירה, ובו אזור הרחצה, ההלבשה והשינה.

לדירה בחרנו עושר של חומרים, צבעים  וטקסטורות. מחיפוי עץ בצבע שוקולד בסלון ועד לחיפוי בטון אפור במטבח, עם משחקים של חומרים קשיחים ורכים אמורפיים והנדסיים.

WHAT

דירה

WHERE

תל-אביב

WHEN

2010-2015

bottom of page