top of page

BLACK & WHITE

MODE

דירת 80 מ"ר בפרויקט "בלו" בתל אביב.

הדירה תוכננה עבור הלקוח כדירת לופט פתוח כאשר האיזורים הציבוריים מוקמו בחלל אחד, האזורים הפרטיים ובינהם החדר שינה הופרדו במחיצות זכוכית הניתנות לפתיחה ומבטלות את ההפרדה בין החללים ומשלבות את האזורים אלו באלו.

לדירה נבחרה פלטה צבעונית המשלבת ומעצימה את הניגודים שבין השחור ללבן.

הצבעוניות והתכנון נותנים מקום לפרטי אספנות ממסעותיו של הלקוח בעולם.

WHAT

דירה קטנה

WHERE

תל-אביב

WHEN

2012-2015

bottom of page