top of page

EXIT INSIDE

בית פרטי, 230 מ"ר שתוכנן על שטח של חצי דונם בשכונה שקטה וירוקה בהרצליה.

השכונה מתאפיינת בבתים פרטיים עם חצרות גדולות  

ותחושה כפרית.

החלל הציבורי בבית גדול, פתוח וגבוה במיוחד.                     בקומת הכניסה תכננו את הפונקציות הציבוריות אשר מחולקות לשלושה חללים שאינם מופרדים זה מזה – מטבח, סלון ופינת משפחה.

בקומה העליונה מוקמה יחידת ההורים, חדרי הרחצה וחדרי הילדים.

אחד העקרונות שהנחו את התכנון הינו קשר פנים- חוץ, כל צירי המבט בבית תוכננו כך שישקיפו אל שדרת הברושים העתיקה שממוקמת בחזית האחורית של המגרש.

WHAT

בית פרטי

WHERE

הרצליה

WHEN

2008-2009

bottom of page