top of page

תכנון השטחים הציבוריים והלובי במגדלי היוקרה WP  בתל אביב כלל תכנון מפורט  וליווי צמוד של הפרויקט במשך 5 שנים.  התכנון התמקד בשטחים הציבוריים של המבנה מלובי הקבלה הראשי, הלובי האחורי, מתחם הספא, חדר הכושר, ועד הלובי הקומתי ,המעליות, עיצוב דלתות הכניסה לדירות והגרפיקה בחניונים.

עוד בטרם הגדרנו את הצורות, הקומפוזיציות והצבעים התעורר רצון להעביר תחושה חזקה של חוויה אותה רצינו להעביר למבקרים: יצירת חוויה שונה, לא שגרתית, צבעונית, אמורפית , מסקרנת ומרתקת.

החללים והפונקציות בתכנון השטחים הציבורים שונים זה מזה אך בשימוש נכון ומתוחכם של חומרים, צבעים, טקסטורות, תאורה ובדים יצרנו קשר וזיכרון בין חלל לחלל שאוחדו לכדי רקמה אחת שלמה.

ENTREPRENEUR

אלקטרה בנייה.jpg
ישראל קנדה.jpg

WHAT

לובי

WHERE

תל אביב

WHEN

2011-2016

bottom of page