top of page

ARLOZEROV DAFNA

LOBBY

ENTREPRENEUR

נוה גד.jpg
תדהר.png

על קו התפר שבין חורשת עצי הפיקוס העתיקים שברחוב דפנה, לבין ההמולה האורבנית שברחוב ארלוזורוב לכיוון דרך חיפה, שוכן מתחם היוקרה "ארלוזורוב דפנה".

ייחודיותו של הפרויקט המשמש חיץ בין הפסטורליות לבין המרקם העירוני - נמדדת במארג הקונטרסטי.

על כן, כשניגשתי לתכנן את פנים הפרויקט, עמד לנגד עיני הצורך לגשר על הפער בין העירוניות הסואנת לטבע השקט.

הנתון שהתקבל כמגבלה הפך ליתרון, בכך שהחלטתי להפוך את שלושת מבני הבטון (גרעיני הממ"ד ההמשכיים) לגינות פנימיות ולפתוח את הקיר האחורי שלהם אל גני הפרויקט.

כך נוצר שילוב מיטבי של הגינות החיצוניות והפנימיות, והחיבור בין פנים לחוץ הפך לנרטיב המוביל בתכנון אשר אליו שאפתי.

WHAT

לובי

WHERE

תל אביב

WHEN

2018

bottom of page