top of page

תכנון השטחים הציבוריים ובינהם הלובי במגדלי היוקרה W.Prime  בתל אביב, כלל תכנון מפורט וליווי צמוד של הפרויקט במשך כ- 5 שנים.

ההתמקדות בשטחים הציבוריים של המבנה, מלובי הקבלה הראשי, הלובי האחורי, מתחם הספא, חדר הכושר, ועד הלובי הקומתי ,המעליות, עיצוב דלתות הכניסה לדירות והגרפיקה בחניונים.

עוד בטרם הגדרנו את הצורות, הקומפוזיציות והצבעים התעורר רצון לייצר חוויה אותה המבקרים והדיירים יעברו: חוויה שונה, לא שגרתית, צבעונית, אמורפית , מסקרנת ומרתקת.

החללים והפונקציות בתכנון השטחים הציבורים שונים זה מזה אך בשימוש נכון ומתוחכם של חומרים, צבעים, טקסטורות, תאורה ובדים יצרנו קשר וזיכרון בין חלל לחלל שאוחדו לכדי רקמה אחת שלמה.

WHAT

לובי וחדר כושר

WHERE

תל-אביב

WHEN

2012-2016

bottom of page